Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Słowiński Park Narodowy

01 maja 2010r.

Utworzony w 1967 r. dla ochrony, najciekawszego krajobrazowo w Polsce, płaskiego odcinka wybrzeża między Rowami a Łebą. Powierzchnia parku liczy 18 247 ha. Obejmuje obszar przybrzeżnych jezior Gardno i Łebsko wraz z otaczającymi je torfowiskami: oraz Mierzeję Gardzieńską i Łebską z wydmami i nadmorskimi borami sosnowymi. Pod względem wielkości jest to trzeci park narodowy w Polsce. Występują tu największe i najlepiej zachowane w kraju i Europie wydmy nadmorskie. Ewenementem przyrodniczym są znajdujące się na mierzejach Łebskiej i Gardzieńskiej wydmy ruchome. Ich kształt jest bardzo różnorodny, tworzą wały wydmowe, wygięte parabolicznie nasypy piaszczyste, wzgórza kurhanowe, itp. Formy wklęsłe powstałe wskutek wywiania piasku tworzą misy, niecki, rynny i równiny. W wyniku działalności wiatru formy wydm ulegają ustawicznym zmianom. Tworzy to niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju krajobraz pustynny w Europie. Największe pole wydmowe, zwane Białymi Górami, znajduje się na Mierzei Łebskiej i zajmuje ponad 500 ha powierzchni. Wysokość wydm dochodzi tu do 40 m. Najwyższa z nich - Łącka Góra, liczy 42 m n.p.m. Wydmy ruchome przesuwają się na wschód i południowy wschód od 10 do 12 m rocznie. W swej wędrówce zasypują bór nadmorski, przyległe torfowiska, wsypują się do jezior. W miejscach odsłoniętych pojawiają się kikuty zasypanych dawniej drzew. Na terenie parku można obserwować modelową sukcesję roślinności od wydm białych przez szare do wrzosowisk i bażynowego boru sosnowego. Wchodzące w skład Parku jeziora Gardno i Łebsko należą do największych jezior przybrzeżnych w Polsce. Powstały przez odcięcie dawnych zatok morskich. Są one miejscem bytowania i lęgu ponad 140 gatunków ptaków wodnych i błotnych oraz ważnym punktem etapowym w czasie wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. W 1977 r. Słowiński Park Narodowy został wpisany na listę światowych rezerwatów biosfery UNESCO. Bogata jest flora parku licząca około 850 gatunków. Charakterystyczny jest strefowy układ roślinności. Na skraju plaży, poza zasięgiem fal morskich, pojawiają się rośliny pionierskie — honke-nia piaskowa, rukwiel nadmorska, solanka kolczysta oraz sit bałtycki i perz sitowy. Na wydmach roślinność wydmowa (tzw. zespół wydmy białej), są to głównie trawy: piaskownica zwyczajna, wy-dmuchrzyca piaskowa, turzyca piaskowa oraz chroniony mikołajek nadmorski. W zagłębieniach śródwydmowych występuje tzw. zespół wydmy szarej z fiołkiem trójbarwnym, jasieńcem piaskowym i licznymi gatunkami mszaków i porostów. Za wydmami pojawiają się zespoły leśne. Należy do nich bór nadmorski, zwany bażynowym od występującej w runie bażyny czarnej. Poza bażynądo charakterystycznych roślin boru nadmorskiego należą storczyki — listera sercowata i tajęża jednostronna, liczne gatunki gruszyczek, borówka brusznica i wrzos pospolity. Na torfowiskach rośnie bór bagienny z wrzoścem bagiennym, bagnem zwyczajnym, woskownicą europejską i reliktem polodowcowym — maliną moroszką. Na terenie parku występuje ponad 250 gatunków ptaków. Najwięcej z nich żyje na jeziorach i terenach podmokłych. Są to: łabędź niemy, mewy — śmieszka, srebrzysta i mała, liczne gatunki kaczek, rybitwy, bataliony, kuliki, biegusy, czaple i inne. Nad morzem spotyka się rybitwę biało-czelną, dżdżownika obrotnego, pliszkę siwą i alkę krzywonosą. Największym i rzadkim ptakiem jest orzeł bielik. Z innych drapieżników występują: myszołów, jastrząb i kilka gatunków sów (puchacz, płomykówka, sowa uszata). Ponadto w parku żyją: dzięcioł czarny, dzięcioł pstry, drozd, kos, zięba, sikory, trznadle i inne. Sprzyjające warunki bytowania mają tutaj ssaki. Do największych należy jeleń. Licznie występuje sarna, dzik, borsuk, lis, kuna leśna, tchórz, piżmak, zające i inne. Od niedawna spotyka się jenota. Z płazów, obok pospolitych gatunków żab i ropuch występuje tu rzadka ropucha paskówka z charakterystycznym ciągnącym się wzdłuż grzbietu pomarańczowo-żółtym paskiem. W wodach spotyka się liczne gatunki bezkręgowców. Uwagę zwracają zwłaszcza małże i ślimaki. Z małży morskich najpospolitszy jest piaskołaz wielki, dochodzący do 7 cm długości, sercówka pospolita, rogowiec bałtycki i omułek jadalny, którego kolonie spotyka się przyczepione do pali podwodnych. W jeziorach żyje szczeźuja i racicznica. Ze ślimaków na uwagę zasługuje pomrów wielki i bursztynka. Najcenniejsze fragmenty parku objęto ochroną rezerwatową. Utworzono 12 rezerwatów ścisłych, a w strefie ochronnej 4 rezerwaty częściowe. Poruszanie się po parku możliwe jest tylko po wyznaczonych szlakach pieszych. Dla zmotoryzowanych wyznaczono parkingi w Rowach, Łebie i Czołpinie. Ruch turystyczny dozwolony jest w okresie od 1 maja do 30 września.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Polecamy noclegi nad polskim morzem.
nad morzem, wakacje, wczasy, wybrzeże, Słowiński Park Narodowy, wydmy nadmorskie, bory sosnowe, Rowy, Łeba, Czołpino