Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Kartuzy

21 sierpnia 2011r.

strong>Kartuzy należą do najpiękniej położonych miast województwa gdańskiego; leżą one o 27 km w prostej linii od Sopotu na wysokości ponad 200 m npm. Miasto nie posiada większych zakładów przemysłowych. Mieści się tu uruchomiony niedawno Ośrodek Przemysłu Ludowego, Państwowe Zakłady Pomocy Naukowych, tartak, młyn, suszarnia owoców leśnych itp. Najważniejszym dorobkiem powojennym w dziedzinie życia kulturalnego nie tylko Kartuz, ale i całego regionu jest utworzenie Muzeum Kaszubskiego, będącego prawdziwą skarbnicą artystycznego dorobku ludowego Kaszubów. Zwiedzający znajdą w muzeum wszystkie narzędzia używane w rolnictwie, rybołówstwie, rzemiośle, a także przedmioty obrzędowe. Zachwyt budzi oryginalna ceramika i piękne hafty. Zadziwiają zabytkowe rzeźby i malowidła na szkle oraz wiele innych cennych wyrobów z rogu, bursztynu, słomy, korzeni itp. Ważną placówką kulturalną jest pozostający pod opieką ZSCh zespół świetlicowy „Kaszub", dysponujący wielkim chórem, kapelą i grupą taneczną. Przeszłość. Nazwa miasta wywodzi się od zakonu kartuzów, pochodzących z Francji, z doliny Chartreuse. Na Pomorze sprowadził ich magnat pomorski Jan z Rusocina w 1380 roku. Konwent składał się przeważnie z zakonników niemieckich, którzy wszelkimi sposobami usiłowali zgerma-nizowaćx ludność kaszubską. Jeden z przeorów, (Schnelle), szczególnie wrogo do Polski nastawiony, usiłował podczas wojny 13-letniej zorganizować wspólnie z Krzyżakami napad na Gdańsk, co zakończyło się wypędzeniem zdradzieckiego mnicha z kraju. Kartuzi zgromadzili w swych rękach olbrzymi majątek, wynoszący w XVIII wieku 50 wsi, 40 jezior, 24 stawy rybne, 9 młynów, 20 karczem, 11 dużych połaci leśnych i wiele domów w miastach Pomorza. Wszystkie te dobra skonfiskowali po pierwszym rozbiorze Prusacy, rozwiązując następnie w 1826 r. klasztor. Od tej daty osada przekształca się w wieś, a następnie znów w miasto, którego rozwój nastąpił dopiero w XX wieku. Po odzyskaniu niepodległości stały się Kartuzy żywym ogniskiem kaszubskiego ruchu kulturalnego, któremu przywodził czas jakiś wybitny pisarz kaszubski Aleksander Majkowski. Wszechstronny jednak rozwój życia kulturalnego i gospodarczego miasta nastąpił dopiero pod rządami Polski Ludowej.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Polecamy noclegi nad polskim morzem.
Pojezierze Kaszubskie, wakacje, zabytki, Kartuzy