Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Kamień Pomorski jako Uzdrowisko

18 lipca 2010r.

Kamień Pomorski jako Uzdrowisko Źródło solankowe odkryto w Kamieniu przypadkowo w roku 1876 podczas wierceń w poszukiwaniu węgla kamiennego. Pierwsze wiercenia wykazały, że solanka istnieje na głębokości 325 metrów. Solanka wydobywała się pod silnym ciśnieniem w ilości 435 litrów na minutę. W późniejszych latach otwór pogłębiono do 615 metrów, a wydajność solanki wzrosła do 600 litrów na minutę. Obecnie solanka wytryskuje w ilości 219,7 1 na min., ; a temperatura jej wynosi 14°C. Jest to stężona solanka jo- j dowo-bromowa, która zawiera około 36 g substancji stałych w 1 kg wody. Ze względu na zawartość farmakodynamicz-nie czynnych jonów — bromowego, jodowego, żelazowego, sodowego —hipertoniczna solanka jodowo-bromowa ma charakter alkaliczno-ziemny. Do kąpieli, inhalacji i przepłukiwań można ją stosować w stanie naturalnym. Do kuracji pitnej używana jest w stanie rozcieńczonym i po nasyceniu dwutlenkiem węgla. Poza źródłem solanki w okolicy Kamienia znajduje się rozległy obszar torfowisk, który dostarcza borowiny do celów leczniczych. Borowina ma charakter trzcinowo-turzy-cowy i należy do typu nizinnego. Zawiera ona 85,3% części organicznych i 14,7% części nieorganicznych. . Z położenia geograficznego i warunków geologicznych, ze specyficznego klimatu nadmorskiego i zasobów naturalnych tworzyw leczniczych wypływają wskazania lecznicze następujących chorób: układu ruchowego, dróg oddechowych, układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, narządów rodnych kobiet oraz rekonwalescencja po przebytych chorobach.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

pomorskie, wakacje, Kamień Pomorski, uzdrowisko