Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Fala morska

28 sierpień 2011r.

Nieodzownym motywem krajobrazu morskiego jest fala. Do wyjątkowych należą dni, kiedy lustro wody nie jest pokryte choćby drobnymi zmarszczkami. Nawet bowiem w porze bezwietrznej obserwujemy często tzw. "falę martwą", będącą następstwem wiatru, który już przeszedł czy ustał. Motorem, który wprowadza w ruch potężne masy wody, jest przeważnie wiatr — a ściślej mówiąc tarcie przemieszczających się mas powietrza o powierzchnię wody. Falująca woda nie przesuwa się wraz z falą w kierunku poziomym. Każda cząsteczka wody porusza się po zamkniętym torze kołowym — do przodu na grzbiecie, a do tyłu w dolinie fali. W sumie powoduje to postępujące spiętrzanie się wody, na skutek którego fala posuwa się naprzód, jakkolwiek woda pozostaje ciągle w tym samym miejscu. Wielkość fali morskiej oceniana była zwykle przez marynarzy, znajdujących się na statku i w takiej czy innej formie podawana na ląd. Ocena ta jest zwykle bardzo przesadna. Na prostym rysunku widać, gdzie tkwią przyczyny owej błędnej oceny wysokości fali morskiej, jeżeli oceny tej dokonujemy z pokładu statku. Największa fala zaobserwowana na Oceanie Atlantyckim miała 842 m długości i 15 m wysokości, podczas gdy przeciętnie fale sztormowe osiągają długość 150 m i wysokość 7—8 m. Maksymalna wysokość fali w rejonach Bałtyku wynosi 5 rn, długość zaś 60 m. Jeżeli stan morza nie dopisuje, podróż morska może stać się prawdziwą udręką, w szczególności dla ludzi ulegających przykrym objawom choroby morskiej. Tej znanej od wieków dolegliwości ulegał nawet słynny admirał Nelson. Gdy chcemy wybrać się na przejażdżkę statkiem po morzu, możemy zażyć zapobiegawczo na godziny przed podróżą 1 tabletkę "Aviomarinu", który posiada właściwości przeciwwymiotowe. Fale morskie mają ogromną siłę. W roku 1934 w porcie w Algierze, fale wywołane huraganem na Morzu Śródziemnym zerwały 400 m falochronu. Bloki falochronu o wadze 400 ton odnaleziono następnie przez wiercenia i badania elektryczne na głębokości 10 m pod dnem morza w odległości 50 m od ich pierwotnego położenia. W roku 1894 fala sztormowa przerzuciła przez falochron w porcie Ijmuiden (Holandia) pięć 20-tonowych bloków. Siła fali załamującej się w strefie przybrzeżnej (tzw. grzywacza) dochodzi do 60 t/m2. Obok działania niszczycielskiego, fala morska spełnia ważną rolę zasilania wód powierzchniowych w niezbędny dla wszystkich organizmów tlen oraz jest głównym elementem wyrównywania linii brzegowej.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

fala morska, nad morzem, morze, Bałtyk, nad morzem