Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Elbląg

13 sierpnia 2011r.

ELBLĄG. Jest to miasto portowe, trzecie co. do liczby mieszkańców w województwie gdańskim, stolica powiatu i wielki ośrodek przemysłowy, w którym koncentruje się duży ruch turystyczny i do którego zbiega się szereg linii komunikacyjnych. Z Gdańskiem posiada Elbląg bezpośrednie połączenie kolejowe lub z przesiadaniem w Malborku. Dla obsługi ruchu turystycznego otwarto duży Dom Turystyczny PTTK na 140 łóżek przy ul. Krótkiej 5. Dom prowadzi własną kuchnię, w której otrzymać można całodzienne utrzymanie. Noclegi znaleźć można także w hotelu „Orbis" przy ul. Królewieckiej, gdzie czynna jest również restauracja. Krajobraz. Elbląg rozbudował się nad wypływającą z jez. D r u z n o i uchodzącą do Zalewu Wiślanego rzeką Elbląg, na granicy Żuław i dość wyniosłej, bo do 197 m npm. dochodzącej Wyżyny Elbląskiej, której malownicze i pięknymi lasami pokryte wzniesienia ciągną się do granic miasta i wykorzystywane są przez jego mieszkańców jako ulubiony teren spacerów i dalszych wycieczek. Pobliskie jez. Druzno i o 5 km odległy Zalew Wiślany stanowią dalsze interesujące elementy otaczającego Elbląg krajobrazu. Przeszłość. Elbląg wznosi się na miejscu a raczej w okolicy, w której znajdowała się stara osada T r u s o, znana z relacji żeglarza Wulfstana bawiącego tu pod koniec IX wieku. W 1237 r. zakładają Krzyżacy gród elbląski, obok którego rozwija się osada i ruchliwy port handlowy. Do czasu ..utworzenia stolicy krzyżackiej w Malborku, Elbląg ze swoim podobno potężnym jak malborski zamkiem, był siedzibą landmistrza, jedynym początkowo portem Krzyżaków oraz bazą wypadową do dalszego podboju Prusów. O szybkim rozrastaniu się Elbląga świadczy powstanie za murami osady, która w 1347 r. otrzymuje prawo miejskie i znana jest odtąd jako Nowe Miasto. W 1454 r. zrzuca Elbląg jarzmo krzyżackie i pozostaje w granicach Polski aż do rozbiorów. W drugiej połowie XIX w. przekształca się miasto w duży ośrodek ciężkiego przemysłu, który za czasów hitlerowskich był wykorzystany dla celów zbro- eniowych. Po wyzwoleniu przez Armię Radziecką w dniu 9 lutego 1945 r. rozpoczął Elbląg nowy rozdział swej historii. W chwili obecnej jest to ponad 50 000 mieszkańców liczący ośrodek miejski, dla którego Plan 6-letni i następny 5-letni zakreśla szerokie granice rozwoju. Zabytki. Z licznych niegdyś i cennych budowli starego Elbląga niewiele do dziś się zachowało. Wszystkie prawie średniowieczne fortyfikacje zburzone zostały przez Prusaków. Wiele wspaniałych gotyckich, renesansowych i barokowych domów padło ofiarą przeróbki, która zniszczyła ich zabytkowe fasady. Ostatnia wojna przyniosła niemal całkowitą zagładę Staremu Miastu. Do nielicznych, częściowo tylko ocalałych budowli należą: Brama Targowa stojąca u północnego wylotu runku Starego Miasta. Jest to ceglana budowla gotycka, wzniesiona w 1309 r. i podwyższona w latach 1420 — 30. Stanowi ona jedyną pozostałość z dawnych potężnych fortyfikacji miejskich. Kościół Mariacki. Na południowy zachód od Bramy Targowej wznosi się ruina podominikańskiego kościoła z XIII — XIV wieku. Jest to najcenniejszy obiekt zabytkowy Elbląga, którego odbudowa przewidziana jest na najbliższe lata. Kościół św. Mikołaja. Na rogu Starego Rynku i ul. Rybackiej wznosi się odbudowany po wojnie kościół św. Mikołaja, najstarsza i najokazalsza budowla sakralna Elbląga, o 95 m wysokiej wieży. Budowę jej rozpoczęto w XIII w. (ok. 1238 r.); rozbudowana została do późniejszych ogromnych rozmiarów w XIV — XYI w. Pożar w 1777 r. niszczy gotyckie sklepienia, których już nie zrekonstruowano. Spaloną wówczas wieżę odbudowano dopiero w 1906/7 r. Rok 1945 przynosi ponowne zniszczenie i następnie częściową odbudowę świątyni. Na obejrzenie zasługują obydwa portale boczne i ładnie uformowany północno-wschodni narożnik o bogatym rysunku wnęk i ślepych okien. We wnętrzu kilkanaście interesujących rzeźb drewnianych. Zamek krzyżacki. Na dziedzińcu Zakładu Doskonalenia Rzemiosła znajdują się resztki zburzonego przez elblążan w 1454 r. krzyżackiego zamku. Stanowią je granitowa kolumna na środku dziedzińca szkolnego oraz fragmenty filarów piwnicznych, kolumn i cokołów granitowych, odgrzebanych w latach 1937-38. Wycieczki z Elbląga Elbląg stał się po wojnie bazą wypadową przybywających w okolice Zalewu Wiślanego wycieczek z całego kraju. Zwiedzanie ułatwia rozbudowana sieć komunikacyjna, a mianowicie: autobusy PKS, kilka linii kolejowych oraz linie Żeglugi Śródlądowej. Na uwagę turysty przebywającego w Elblągu zasługują w pierwszym rzędzie następujące obiekty i miejscowości: Park Miejski w Elblągu. Dojazd tramwajem Nr 1 do browaru przy ul. 3 Maja. W pobliżu Kukułczy Jar, a powyżej ślady storopruskiego grodziska. Basen Pływacki przy ul. Moniuszki. Dojazd tramwajem nr 2 do szkoły przy ul. Królewieckiej, a następnie ul. Szymanowskiego i wąską drożyną do basenu, G ó r»a Zwycięstwa. Dojazd tramwajem nr 2 do końcowego przystanku przy ul. Stalina, skąd kilkaset metrów w kierunku północnym wzgórze z pomnikiem. Bażantarnia. Jest to blisko 400-hektarowy pagór-kowato-leśny obszar położony na północny wschód od miasta, ulubione miejsce spacerów mieszkańców Elbląga. Jego najbliżej miasta położona część z boisSiem sportowym, muszlą koncertową, siecią dobrze utrzymanych ścieżek, przy których ustawiono liczne ławki dla wygody spacerujących, stanowi początek wielkiego kompleksu lasów mieszanych, porastających dość znaczne wzniesienia pochodzenia lodowcowego. Przechadzki po Bażantarni są ułatwione dzięki kilkunastu szlakom wycieczkowym, które opracowało po wyzwoleniu Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Dalsze wycieczki z Elbląga

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Wybierz się na wczasy nad polskie morze.
Elbląg, zabytki